Warning: Cannot declare class Google_Client, because the name is already in use in /data/b/f/bfdd6da2-8dac-4f8d-baee-ee6a14fc4322/intellope.com/web/wp-content/plugins/elementskit/libs/composer/vendor/build/vendor/src/google/apiclient/src/aliases.php on line 12
Aplikácia, ktorá má pomôcť nám všetkým - Intellope
ilustrák

Aplikácia, ktorá má pomôcť nám všetkým

Intellope spoločne s partnermi už niekoľko mesiacov dôsledne pracuje, vyvíja a vylepšuje projekt mFIRES zameraný na poskytovanie rôznorodej pomoci ľuďom, ktorí ju potrebujú. 5. apríla (približne pol roka pred uvedením mobilnej aplikácie na trh) sa na Slovensku uskutočnila prvá online konferencia.

Jej úmyslom bolo predstaviť samotnú myšlienku projektu, funkcie jeho aplikácie, benefity a spôsob fungovania v praxi. Organizátormi konferencie vysielanej na platforme Zoom boli Vasil Dzadík (CEO Intellope), Peter Rusiňák (CTO Intellope), Jana Lukáčová (Project manager mFIRES), Renáta Penazzi (ASSR Managing director) a Jakub Liščinský (ASSR HEC Expert). „Ide o aplikáciu, ktorá prinesie zmenu do našich životov. Je to prvá aplikácia svojho druhu, ktorá bude aj v rusínskom jazyku,“ prehlásil v úvode Vasil Dzadík (CEO Intellope).

Na fotografii zľava: Peter Rusiňák (CTO Intellope), Jakub Liščinský (ASSR HEC Expert), Renáta Penazzi (ASSR Managing director), Jana Lukáčová (Project manager mFIRES) a Vasil Dzadík (CEO Intellope)

Iniciačnou myšlienkou mobilnej aplikácie mFIRES (Modular First Responder Information System) je priniesť IT riešenie v podobe systému asistenčných služieb pre seniorov, ľudí po operácii, zdravotne postihnutých alebo ľudí iným spôsobom odkázaných na pomoc. „Vytvárame asistenčný systém, ktorý umožní našim blízkym zotrvať čo najdlhšie doma. Cieľovou skupinou sú však aj potenciálni poskytovatelia služieb, a to nielen profesionálni, ale aj aktívni seniori, nezamestnaní alebo študenti,“ objasňovala Jana Lukáčová (Project manager). mFIRES tak bude pozostávať zo siete užívateľov rozdelenej do dvoch kategórií – na jednej strane budú poskytovatelia služieb a podporné organizácie, na druhej klienti.

Jana Lukáčová (Project manager)

Projekt je financovaný z nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. „V októbri 2020 sme samotný projekt vytvorili a podali žiadosť. O rok neskôr bol schválený, a tak od novembra 2021 sme ho začali úspešne realizovať,“ sumarizovala Jana Lukáčová (Project manager). „Spomedzi 31 žiadostí bolo vybraných iba šesť vrátane projektu mFIRES,“ vysvetľovala Katarína Kubaláková z Výskumnej agentúry. „Spoločnosť Intellope spolu s partnermi pristúpila k riešeniu tohto dlhodobého problému po svojom, empaticky a racionálne. Niet preto divu, že vďaka svojmu ambicióznemu prístupu a sociálnemu cíteniu získala cenné body od našich odborníkov a výberovej komisie,“ pokračovala.

Katarína Kubaláková a Vasil Dzadík (CEO Intellope)

Okrem lídra projektu – spoločnosti Intellope – sa na vývoji podieľa aj partnerská asociácia – ASSR (Asociácia samaritánov SR) a donorský partner ICB Digital. „ICB Digital je nórska spoločnosť, ktorá sa venuje vývoju softvérových riešení a na vývoji participuje formou konzultácií a pomáha nám vytvoriť aj fungujúci podnikateľský model,“ konštatovala Lukáčová. Celkový rozpočet projektu dosahuje sumu 188 410 eur, pričom 169 569 eur predstavuje podpora z nórskych grantov, a taktiež štátneho rozpočtu SR.  

V sociálno-zdravotníckej oblasti je dlhodobo aktívnou ASSR, ktorá štrnásť rokov prevádzkuje službu SOS gombík. „Jej základným princípom je zabezpečenie pomoci na jedno stlačenie gombíka. Keď klient stlačí gombík na náramku, na našom dispečingu sa spustí alarm. Pracovník sa bezprostredne spája s klientom a zisťuje, čo sa udialo, situáciu vyhodnotí a rozhodne o jej riešení. Naša služba sa momentálne orientuje primárne na život ohrozujúce situácie,“ približovala Renáta Penazzi (ASSR Managing director). Odborníci sa na konferencii zhodli v tom, že pri poskytovaní takejto služby (a ďalších podobných vrátane mFIRES) je kľúčová dôvera klientov. „Je veľmi dôležité byť flexibilný, včasný a priamy. Zároveň je nevyhnutné sprostredkovať klientom pocit bezpečia, istoty a prichádzať s riešeniami, akým je napríklad aj mFIRES,“ vysvetľoval Jakub Liščinský (ASSR HEC Expert).

Jakub Liščinský (ASSR HEC Expert) a Renáta Penazzi (ASSR Managing director)

Aplikácia mFIRES má reflektovať aj iné – komplexnejšie – potreby klientov, s ktorými sú často konfrontovaní dispečeri služby SOS gombík. „Sú chvíle, keď okrem zdravotných záležitostí, na ktoré je SOS gombík orientovaný, pociťujem, že klientom chýba sociálny kontakt. Okrem toho, hoci to nie je v našej kompetencii, no klienti sa na nás často obracajú s prosbou o zabezpečenie človeka, ktorý by napríklad vymenil žiarovku alebo spravil nákup. Aj ja osobne som jednej klientke vyhľadal vodoinštalatérsku firmu. Cez telefón som s nimi dohodol opravu batérie,“ približoval dispečer ASSR Ján Liščinský.

Vasil Dzadík (CEO Intellope) a Ján Liščinský (ASSR dispečer)

„Výmena obyčajnej žiarovky môže znamenať bezpečný pohyb človeka po byte, čím predíde pádu. Neriešenie týchto zdanlivo jednoduchých situácií môže mať fatálne následky,“ nadviazala Renáta Penazzi (ASSR Managing director) a pokračovala v súvislosti s SOS gombíkom: „Vieme, kto potrebuje pomoc, čo potrebuje, ale čo nevieme je, ako sa k tejto pomoci dostanú. Preto som nesmierne rada, že spolupracujeme s mladým kolektívom, ktorý pod vedením Vasila Dzadíka prichádza s riešením.“

Aplikácia mFIRES je multiservisná, predstavuje teda komplexnú sieť viacerých aplikácií. Prostredníctvom nej si klienti budú môcť objednať donášku jedla, potravín alebo liekov; dohodnúť schôdzku s lekárom či fitnes trénerom; zabezpečiť napríklad služby inštalatéra, záhradníka, elektrikára, upratovacie práce alebo domácu lekársku starostlivosť. „Vyvíjame ju s ohľadom na jednoduchosť, praktickosť a pohodlie,“ konštatoval Peter Rusiňák (CTO Intellope). „Je jedinečná, dômyselná a pomáha širokému spektru ľudí,“ doplnil Vasil Dzadík (CEO Intellope). „Okrem slovenského a rusinského jazyka bude aplikácia dostupná aj v angličtine,“ objasňoval Peter Rusiňák (CTO Intellope).      

Peter Rusiňák (CTO Intellope)

mFIRES bude zároveň podporovať všetkých poskytovateľov služieb od „malých“ lokálnych predajcov (napr. farmári) až po veľké obchodné reťazce. „Predstavme si, že chceme zabezpečiť tovar pre našich rodičov. Po prvé – dlho to trvá a po druhé – nikdy si nemôžeme byť istí, až kým tovar nerozbalíme. V našej aplikácii budú iba overení a schválení poskytovatelia služieb,“ povedal Vasil Dzadík (CEO Intellope).

Intellope a jej partnerom ide o čo najvyššiu bezpečnosť a kvalitu, v dôsledku čoho súbežne vyvíjajú online vzdelávaciu platformu AcademyEspresso. „Je súčasťou komplexného riešenia mFIRES. Bude našou veľkou oporou v procese verifikácie,“ načrtol Jakub Liščinský (ASSR HEC Expert). „Funguje aj v offline režime a je dostupná na stiahnutie pre mobilné zariadenia,“ pokračoval Peter Rusiňák (CTO Intellope).

Na fotografii zľava: Peter Rusiňák (CTO Intellope), Jakub Liščinský (ASSR HEC Expert), Renáta Penazzi (ASSR Managing director), Jana Lukáčová (Project manager mFIRES) a Vasil Dzadík (CEO Intellope)

Partnerské spoločnosti sa zároveň neobávajú, že by používanie aplikácie bolo pre starších ľudí náročné. „Ak budú mať klienti problém s obsluhou aplikácie, potrebné kroky za nich budú vedieť vykonať naši dispečeri,“ uisťovala Renáta Penazzi (ASSR Managing director). „Dokonca uvažujeme aj o zapožičiavaní tabletov, čo by umožnilo seniorom absolvovať vzdelávanie prostredníctvom AcademyEspresso,“ nadviazal Jakub Liščinský (ASSR HEC Expert).   

Podľa CEO Intellope Vasila Dzadíka prináša aplikácia istotu, skúsenosť, spoľahlivosť, šetrnosť, rozšírené možnosti komunikácie a podporuje jednotlivé regióny. „Aplikáciu nevyvíjame preto, aby sme ju odložili do šuplíka. Je to aplikácia, ktorá má slúžiť ľuďom, zlepšiť ich každodenný život. Je to aplikácia, ktorá má pomôcť nám všetkým,“ dodal na záver Vasil Dzadík (CEO Intellope).

You might be interested

5/5

Copyright © 2020 Intellope, s.r.o. | All rights reserved.

THEMES

Most popular

Newsletter

You’ve read about the importance of being courageus, rebellious and imaginative.

Social club

There is no better advertisement campaign that is low cost.

Copyright © 2020 Intellope, s.r.o. | All rights reserved.