Warning: Cannot declare class Google_Client, because the name is already in use in /data/b/f/bfdd6da2-8dac-4f8d-baee-ee6a14fc4322/intellope.com/web/wp-content/plugins/elementskit/libs/composer/vendor/build/vendor/src/google/apiclient/src/aliases.php on line 12
Predstavenie aplikácie onselo na konferencii - Intellope
Predstavenie aplikácie onselo (Zdroj: Džoly Photography)

Onselo – aplikácia, ktorá pomáha nám všetkým. Pomoc vašim blízkym či sú blízko, či ďaleko.

Spoločnosť Intellope spoločne s partnermi v rámci grantového projektu vyvinula aplikáciu onselo, ktorá je zameraná na zlepšenie poskytovania špecifických asistenčných a sociálnych služieb. Aplikácia bola po prvýkrát predstavená minulý týždeň v Starej Ľubovni. 

Skupina ľudí z Východného Slovenska na základe vlastných osobných skúsenosti, ako aj skúsenosti z oblasti krízového riadenia, prišli s nápadom, ako nám všetkým pomôcť. Projekt mFires a aplikácia onselo chce formou systému asistenčných služieb pomôcť špecifickým cieľovým skupinám ako sú seniori alebo zdravotne znevýhodnení. Vďaka aplikácii bude možné využívať služby ako dovoz liekov, potravín, požičanie alebo zakúpenie zdravotníckych pomôcok ale aj využívanie služieb opravárov, ošetrovateľov či sociálneho taxíka. 

A prečo práve onselo? Selo znamená v rusínskom jazyku dedina a nakoľko ide o 1. svetovú aplikáciu aj práve v rusínštine, onselo môžeme definovať ako online dedinu, kde nájdeme všetko potrebné či už pre našich blízkych, alebo pre nás. 

Záverečná konferencia (Zdroj: Džoly Photography)

Predstavenie aplikácie

Aplikácia onselo bola predstavená na konferencii, kde okrem jej praktického využitia bola predvedená aj jej funkcionalita. Aplikácia je určená bežným používateľom ako sú seniori, zdravotne znevýhodnení občania alebo ich blízki rodinní príslušníci. Vďaka onselo vám budú zabezpečené služby ako dovoz liekov, potraviny, služby opravárov či sociálny taxík. Urobíte to jednoducho a rýchlo, najmä však bezpečne. Starostlivosť o vašich blízkych vďaka tejto jednoduchej aplikácii už neostane len na vašich pleciach, ale pomôže vám v tom sieť overených poskytovateľov. 

Aplikácia je taktiež určená pre miestnych producentov a poskytovateľov služieb, ktorí chcú zvýšiť svoje príjmy a zároveň pomôcť ľuďom v okolí. onselo biznis podporuje malých miestnych farmárov, remeselníkov, živnostníkov a obchodníkov z rôznorodých oblastí či neziskové organizácie, ktoré zabezpečia občanom potrebnú pomoc. Okrem toho je k dispozícii aj onselo aplikácia určená pre miestne obchody, reštaurácie a gastro prevádzky, čo vám dokáže zvýšiť profit vášho biznisu, ak nie ste prítomní alebo len málo viditeľní v dnešnom online svete. 

Predstavenie aplikácie (Zdroj: Džoly Photography)

Kto každý môže onselo využívať? 

Zraniteľné skupiny občanov – Seniori, ľudia v rekonvalescencii, ZŤP či iné skupiny ľudí, ktoré potrebujú pomôcť, no častokrát to sami neodkážu, bývajú ďaleko alebo nechcú zaťažovať ostatných ľudí. 

Rodinní príslušníci a miestne samosprávy –  Tí, ktorí chcú pomôcť blízkym či občanom, no častokrát nevedia ako, alebo nemajú dostatok času. 
Úsilím tímu za platformou onselo  je tiež prizvať do spolupráce aj primátorov a starostov, aby aktívne pomáhali tým obyvateľom, ktorí to najviac potrebujú. 

Profesionálni ale aj laickí poskytovatelia – Podnikatelia, miestni farmári, remeselníci, obchodníci či iní profesionáli, aktívni občania alebo neziskové organizácie. Všetci, ktorú chcú pomáhať vo svojom okolí a získať dodatočný príjem. Aplikácia dáva priestor aj laickým poskytovateľom či napríklad dobrovoľníkom, ktorí budú poskytovať niektoré formy pomoci za nižšiu odmenu alebo aj bezplatne. 

Ako nám onselo môže pomôcť?

Súčasťou konferencie bola aj diskusia s mnohými hosťami, ktorí na základe ich vlastných skúseností priblížili ich názor k aplikácii a k službám, ktoré onsleo poskytuje. „Okrem spomínaných zdravotníckych služieb by som určite mohla spomenúť aj prenájom alebo zapožičanie pomôcok ako sú polohovateľné postele, invalidné vozíky, chodítka či tzv. kyslík na doma. Okrem sociálnych služieb by som rada spomenula aj možnosť socializácie v denných stacionároch,“ objasnila riaditeľka domácej ošetrovateľskej služby v Spišskej Novej Vsi, Mgr. Dana Spišiaková, MPH. 

Diskusia s hosťami (Zdroj: Džoly Photography)

Aplikácia je určená pre podnikateľov, miestnych poskytovateľov služieb ale napríklad aj pre umelcov či drobných farmárov. „Malý farmár nedokáže vyprodukovať tak veľa, aby to mohol ponúknuť do obchodov. Naše produkty preto ponúkame našim známym a priateľom. My popri práci, ktorú máme v zamestnaní, nestíhame výrobky niekde odniesť, posunúť ďalej a sme odkázaní na to, aby si dotyčný záujemca po to prišiel sám. Táto aplikácia je super vec, lebo vidím víziu, že vďaka napríklad dobrovoľníkom alebo študentom sa vieme dohodnúť, že nám pomôžu a výrobky odnesú do susednej obce alebo niekde ďalej,“ objasnila Iveta Kundrátová, majiteľka malej rodinnej farmy. 

Dôležitá je bezpečnosť

„Do aplikácie sme zakomponovali prvok bezpečnosti, čiže systém zádržného. Ide o to, že nikto si nezoberie peniaze za to, za čo nemá. Všetko bude bezpečné, peniaze prídu až keď obe potvrdia ukončenie objednávky,“ priblížil ASSR HEC Expert a zároveň moderátor konferencie, Mgr. Jakub Liščinský. Súčasťou bezpečnostných prvkov budú taktiež výlučne overení poskytovatelia služieb, ktorí prejdú určitou verifikáciou a certifikáciou, aby dané služby mohli poskytovať. Všetky služby ponúkané v aplikácii budú ľahko a jednoduché dostupné. Či už budú služby vykonávať seniori, ľudia so špecifickými potrebami alebo blízki rodinní príslušníci, všetko potrebné nájdu na jednom mieste. V prípade, že seniori nevyužívajú smartfóny, majú možnosť si služby, ktoré potrebujú objednať aj sami a telefonicky prostredníctvom dispečingového centra Asociácie samaritánov SR, ktoré funguje 24/7. Pracovník dispečingu zadá požiadavku do aplikácie za nich. 

Aplikácia onselo (Zdroj: Džoly Photography)

You might be interested

5/5

Copyright © 2020 Intellope, s.r.o. | All rights reserved.

THEMES

Most popular

Newsletter

You’ve read about the importance of being courageus, rebellious and imaginative.

Social club

There is no better advertisement campaign that is low cost.

Copyright © 2020 Intellope, s.r.o. | All rights reserved.