Warning: Cannot declare class Google_Client, because the name is already in use in /data/b/f/bfdd6da2-8dac-4f8d-baee-ee6a14fc4322/intellope.com/web/wp-content/plugins/elementskit/libs/composer/vendor/build/vendor/src/google/apiclient/src/aliases.php on line 12
Platforma onselo na súťaži startupov - Intellope
Zdroj: uvptechnicom.sk

Platforma onselo úspešná v súťaži inovatívnych nápadov na TUKE. 

Univerzitný vedecký park TECHNICOM (UVP TECHNICOM) pri Technickej univerzite v Košiciach organizoval 16. kolo súťažeinovatívnych nápadov a projektov s názvom „Máš nápad?“, ktorého sa zúčastnil aj náš projekt s platformou onselo.  

Podľa webu uvptechnicom.sk startupy súťažia o pobyt v Startup centre, v rámci ktorého absolvujú 6 mesačný intenzívny akceleračný program zameraný na podporu rozvoja ich inovatívnych projektov a majú možnosť využívať výskumno-vývojovú infraštruktúru, kapacity a priestory UVP TECHNICOM.  

Do finále 16. kola súťaže postúpilo 16 inovatívnych projektov a porota do pred inkubačného pobytu v Startup centre vybrala 10  projektov. Medzi vybranými projektmi bolo aj onselo, ktoré v Univerzitnom vedeckom parku prezentoval náš člen, Ing. Peter Rusiňák, ktorý sa zameriava na IT vývoj.

„Do tejto súťaže sme sa zapojili najmä z toho dôvodu, že sa snažíme byť čo najviac aktívni a hľadáme rôzne možnosti spolupráce ako posunúť našu víziu platformy vpred.  Do súťaže boli zapojené rôzne projekty, napríklad zamerané na využívanie umelej inteligencie pri realizácii marketingových kampaní či napríklad projekt, ktorý rieši problematiku voľných parkovných miest. Myslím si, že všetky vybrané projekty ponúkajú inovatívne riešenia problematiky, ktorej sa venujú a sme vďační, že sme boli s onselo medzi vybranými projektmi,“ zhodnotil Ing. Peter Rusiňák.  

Hlavným zámerov Startup centra je vytvoriť motivačné prostredie, ktoré pomáha v rozvoji inovatívnych nápadov a ponúka podporu v rôznych oblastiach. Predovšetkým ide o možnosť využívať zdarma priestory a potrebné prístrojové kapacity. Okrem toho centrum ponúka pomoc pri tvorbe podnikateľského plánu, získavania partnerov, vyhľadávanie potenciálnych investorov ale aj expertnú a mentorskú podporu.  

„Tento akceleračný program, ktorý je zameraný na podporu rozvoja chceme s platformou onselo využívať najmä na tvorbu biznis plánu ale taktiež na využívanie expertnej a mentorskej podpory. Myslím si, že práve tieto formy pomoci nám ako začínajúcemu projektu dokážu veľmi pomôcť,“ prezradil CEO spoločnosti Intellope, Vasil Dzadík.  

Zdroj: https://uvptechnicom.sk/16-kolo-sutaze-startupov-ma-svojich-vitazov/

You might be interested

5/5

Copyright © 2020 Intellope, s.r.o. | All rights reserved.

THEMES

Most popular

Newsletter

You’ve read about the importance of being courageus, rebellious and imaginative.

Social club

There is no better advertisement campaign that is low cost.

Copyright © 2020 Intellope, s.r.o. | All rights reserved.