44a76595d380003b7b514c8245e1cdae

Seniori a ich vzdelávanie v oblasti digitálnej bezpečnosti

Zlepšenie digitálnych zručností seniorov, ich vzdelávanie v online oblasti a využívanie benefitov, ktoré online svet ponúka, je potrebné rozširovať aj medzi starších ľudí, ktorí nemajú dostatočné informácie a možnosti. 

Počas pandémie sme my ako spoločnosť vnímali online svet ako nevyhnutný prostriedok v rámci nakupovania, komunikácie, práce a vzdelávania. V súvislosti so seniormi však nedošlo k výraznému posunu a podľa výskumu agentúry Age UK možno tvrdiť, že ani počas online fungovania veľkej časti populácie nedošlo k dramatickej revolúcií v online aktivite u ľudí nad 65%. Na podporu týchto zistení si Center For Aging Better objednalo aj štúdiu o digitálnej inklúzii starších ľudí. Ta tvrdí, že 5 miliónov ľudí nad 55 rokov nie je digitálne gramotných a nepoužíva online služby. 

(Zdroj:Unsplash.com/Joshua Hoehne)

Na Slovensku došlo taktiež k obdobnému prieskumu, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) si nechalo vypracovať prieskum o úrovni digitálnej gramotnosti seniorov a ich schopnostiach pracovať s informačno-komunikačnými technológiami. Na jeho základe spustí projekt na zlepšenie digitálnych zručností seniorov. MIRRI SR si dalo vypracovať v janurári 2022 kvantitatívny prieskum na vzorke takmer 600 respondentov, z ktrého vyplynulo, že až 41% slovenských seniorov vo veku 65 rokov – 88 rokov nevlastní žiadne digitálne zariadenie, teda počítač, smartfón alebo tablet. Podľa prieskumu slovenskí seniori digitálne zariadenia používajú najčastejšie na vyhľadávanie informácií na internete, videohovory, posielanie e-mailov alebo čítanie online médií. Len menej ako 15 % seniorov používa digitálne zariadenia na náročnejšie úlohy, ako napr. internetbanking, online nakupovanie či komunikáciu s úradmi. Z prieskumu MIRRI SR pritom vyplynulo, že seniori vnímajú digitálne technológie pozitívne. Až 97 % z tých, ktorí vlastnia digitálne zariadenie, potvrdilo, že technológie považujú za dôležitú súčasť moderného života. Vyše 90 % súhlasí s názorom, že by im digitálne technológie uľahčili kontakt s blízkymi a každodenný život. Sedem z desiatich seniorov má záujem rozvíjať svoje digitálne zručnosti.

(Zdroj:Unsplash.com/Joshua Hoehne)

Digitálne zručnosti u seniorov

S pandémiou, ktorá nás zasiahla a s presunom na online život je potrebné rozvíjať digitálne zručnosti u seniorov a podporovať ich k vzdelávaniu v digitálnej oblasti. Je dôležité si uvedomiť, že sociálny život ľudí, voľný čas, lekárske či zdravotnícke služby alebo komunikácia s blízkymi sa čoraz viac presúva práve na internet. Ako je však možné, aby starší ľudia získali prístup k týmto službám bez primeraných schopností v oblasti digitálnych zručností a aby sa v tejto oblasti cítili bezpečne? 

Základný digitálny rámec Tech Partnership načrtáva kľúčové zručnosti, ktorú umožňujú nie len starším ľudom ostať v spojení so svetom vďaka online technológiám:

–       prístup k informáciám – používanie vyhľadávača na hľadanie informácií, sťahovanie a ukladanie,

–       komunikácia – tvorba správ prostredníctvom správ a e-mailov,

–       transakcia – nákup položiek a služieb online, využívanie bankovníctva alebo navigačných aplikácií,

–       riešenie problémov – zabezpečenie správnosti a riešenie problémov pomocou digitálnych služieb,

–          vytváranie –  vypĺňanie online prihlášok, vytváranie nových obrázkov, videí, obsahu.

Aké služby v digitálnej oblasti môžu seniorom pomôcť?

– Online bankovníctvo – Naučiť sa ako bankovať online a bezpečne používať bankové informácie je čoraz viac dôležité a tieto kompetencie je potrebné rozvíjať. 

– Online nakupovanie – Keď sa starší človek stane technologicky zdatnejším, práve online nakupovanie pre neho môže byť záchranou. Či už ide o potraviny, zdravotnícke zariadenia alebo darčeky pre ostatných. Možnosť kúpiť si to, čo chcete online a nechať si to doručiť až k vašim dverám, je pohodlné a jednoduché.

– Online komunikácia – Komunikácia s blízkymi je kľúčovým aspektom každodenného života pre obrovské množstvo ľudí nad 65 rokov. Ak to nemožno urobiť osobne, seniori sa môžu začať cítiť izolovaní v prípade ak nemajú potrebné digitálne zručnosti na online spojenie s priateľmi a rodinou.

Najlepšie spôsoby ako získať digitálne znalosti

Najmä počas pandémie si verejné služby a podniky začali viac uvedomovať nedostatočné začlenenie starších ľudí do digitálneho prostredia. Výsledkom je, že mnohé charitatívne organizácie a spoločnosti ponúkajú prístupné kurzy, aby naučili seniorov rozvíjať digitálne zručnosti a aplikovať ich prakticky online. 

Aj naša online vzdelávacia platforma Academy Espresso bude slúžiť na rozvoj digitálnych zručností, nie len seniorom, ale všetkým, ktorí sa chcú v tejto oblasti rozvíjať a využívať jej benefity. 

Zdroj: academyespresso.com, autumna.com.uk, openiazoch.zoznam.sk

AcademyEspresso

You might be interested

5/5

Copyright © 2020 Intellope, s.r.o. | All rights reserved.

THEMES

Most popular

Newsletter

You’ve read about the importance of being courageus, rebellious and imaginative.

Social club

There is no better advertisement campaign that is low cost.

Copyright © 2020 Intellope, s.r.o. | All rights reserved.