ANGLICKÁ VERZIA

mFIRES
Modular First Responder Informačný Systém

mFIRES IT systém je projekt zameraný na zlepšenie poskytovania špecifických asistenčných a sociálnych služieb na Slovensku na európsky/svetový štandard. Projekt je financovaný z Nórskych grantov.

Primárnym cieľom projektu je priniesť riešenie

formou systému asistenčných služieb pre špecifickú cieľovú skupinu – seniorov, ľudí v rekonvalescencii, zdravotne postihnutých alebo iných ľudí so špeciálnymi potrebami, ktoré im pomôžu zostať doma
podporovať a rozširovať komunitné služby využívajúce IT technológie, ako je služba domáceho tiesňového volania poskytovaná ASSR
poskytovať pomoc pri činnostiach každodenného života, udržiavať nezávislosť, sociálnu interakciu, umožniť príjemcom zohrávať plnohodnotnejšiu úlohu v spoločnosti, chrániť ich v zraniteľných situáciách

Ako to funguje

mFIRES systém – systém určený na podporu celého asistenčného procesu od vytvorenia požiadavky až po vyriešenie problému spočívajúce v nájdení vhodného „first respondera“, ktorý dokáže splniť požadovanú úlohu pre príjemcu
First responderi – nápomocní jednotlivci, organizácie a podniky, ktorí zohrávajú praktickú úlohu. Prostredníctvom systému mFIRES First responderi využívajú svoje odborné znalosti, zručnosti a schopnosti, aby poskytli rýchlu reakciu na potreby a požiadavky príjemcov

Pre mFIRES IT systém sme navrhli tri hlavné moduly

Kombináciou týchto modulov poskytneme pomoc a podporu v nasledujúcich oblastiach

Zdravotnícka

(obväzovanie rán, meranie krvného tlaku a cukru v krvi)

Technická

(výmena žiarovky, reštart kotla alebo vykurovacieho systému)

Sociálna

(denné aktivity, dodávky jedla a potravín, sociálna doprava)

Systém pozostáva z

Partneri projektu

Intellope poskytuje IT konzultačné a outsourcingové služby. Našou víziou je dodávať inovatívne a udržateľné IT riešenia pre rýchlu reakciu na katastrofy, kybernetickú bezpečnosť a sektor sociálnej starostlivosti.
ASSR je registrovaná na Ministerstve vnútra SR od roku 2005 ako občianske združenie dobrovoľníkov založené na myšlienke pomoci ľuďom v núdzi. ASSR prevádzkuje Domáce tiesňové volanie, ktoré využíva telekomunikačné technológie na poskytovanie sociálnych služieb na Slovensku.
ICB Digital AS je nórska softvérová spoločnosť so zameraním na umožnenie procesov digitalizácie v priemyselných a výrobných podnikoch. Spoločnosť bola založená v roku 2017. Spojením špičkových technológií, profesionálnych softvérových zručností a odborných znalostí v oblasti vývoja inovácií poskytuje ICB výnimočné softvérové riešenia.

Aktivity

  1. Dodanie funkčnej špecifikácie mFIRES IT systému
  2. Vývoj mFIRES IT systému
  3. Testovanie a optimalizácia IT systému v reálnom prostredí
  4. Vytvorenie siete mFIRES
  5. Poskytovanie IT riešenia ako služby
  6. Publicita projektu a šírenie výsledkov
  7. Projektový manažment

PROJEKTOVÉ NOVINKY

Working together for a green, competitive and inclusive Europe

mFIRES – Modular First Responder Informačný Systém získal grant z Nórska v sume 144 133 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 25 435 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je priniesť riešenie využívajúce najnovšie technológie a inovatívne metódy na zlepšenie poskytovania špecifických asistenčných a sociálnych služieb na Slovensku.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte www.norwaygrants.sk.

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.

Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur.

Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 –2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
#2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
#3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
#4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.