Celoživotné vzdelávanie – strašiak alebo potreba?

V súčasnej spoločnosti, ktorá sa snaží využívať moderné technológie a má za cieľ sa neustále zlepšovať, sa celoživotné vzdelávania stáva akýmsi trendom či poslaním. Ukončenie strednej či vysokej školy nemusí nevyhnutne znamenať aj koniec vzdelávania sa. Práve v tomto zmysle sa čoraz viac hovorí o celoživotnom vzdelávaní, či sa človek učí ako jedinec, alebo v rámci firmy či dostupných kurzov.